Seminarium: Iura novit curia and the application of law in early modern and modern courts.

Här kommer en påminnelse om höstens seminarieserie i rättshistoria i Stockholm som ägnas åt den processrättsliga utvecklingen i Europa och Sverige. Måndagen den 24 november 2014  är det dags för det femte och sista tillfället för denna gång. Peter Oestmann, professor i rättshistoria vid Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, leder då ett seminarium på temat Iura novit curia and the application of law in early modern and modern courts.

Prof. Dr. Peter Oestmann

Observera att tiden för seminariet är ändrad i förhållande till vad som tidigare annonserats. Seminariet äger rum klockan 15.00-17.00.   

Plats: Stockholms universitet, Fakultetsrummet på plan 8 i C-huset (Södra husen).

Tid: 15.00-17.00 (Obs ny tid!)

Språk: engelska

Välkommen att i förväg anmäla ditt deltagande till Adam Croon (adam.croon@juridicum.su.se eller tel. 08-16 21 31). Anmälan är frivillig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Världens första deklaration om mänskliga rättigheter?

I Under Strecket i dagens Svenska Dagbladet omtalas boken The Cyrus Cylinder: The King of Persia’s Proclamation from Ancient Babylon. Under Strecket finns här och bokens förläggare här.

Kung Kyros’ proklamation för över 2 500 år sedan garanterade religions- och tankefrihet, rätten att fritt förflytta sig och välja sin vistelseort, skydd mot konfiskation, rätten till liv, personlig säkerhet, arbete och lön, förbud mot tvångsarbete och slaveri.

De mänskliga fri- och rättigheter som är högaktuella idag har en lång historia bakom sig.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstens seminarieserie i rättshistoria vid Stockholms universitet

Höstens seminarieserie i rättshistoria vid Stockholms universitet ägnas åt den processrättsliga utvecklingen i Europa och Sverige.

Fredagen den 24 oktober 2014  är det dags för det tredje seminariet. Remco van Rhee,  professor i europeisk rättshistoria och komparativ civilprocessrätt vid Maastricht universitet, föreläser då över ett ämnet Superior Courts in the Dutch Republic (1581-1795): An Independent ”Judiciary” controlled by the ”Executive”:

At first glance, the administration of justice in the Dutch Republic (1581-1795) was firmly in the hands of the courts of law. However, when viewed more closely, it appears that those in power possessed various instruments to influence the manner in which legal disputes were decided. This had several consequences, also as regards the superior courts in the land. It appears that the superior courts functioned within an environment in which they could often not be regarded as truly superior: they were subject to other powers, notably within the context of their jurisdiction and as a result of specific legal remedies that were available against ‘final’ judgments. The present paper will explore the position of especially the superior courts of the provinces of Holland and Zeeland, notably the High Council of Holland & Zeeland (Hoge Raad van Holland en Zeeland) and the Court of Holland and Zeeland (Hof van Holland en Zeeland).

Det fullständiga programmet för höstens seminarieserie och praktisk information återfinns här:
Seminarieserie i rättshistoria hösten 2014 – program

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Blackstone as a constitutionalist” – gästföreläsning i Lund den 20 oktober

Wilfrid Prest

Wilfrid Prest, professor i rättshistoria vid University of Adelaide, Australien,
besöker Juridicum i Lund måndagen den 20 oktober, och föreläser kl. 16
i Pufendorfsalen över ämnet ”Blackstone as a constitutionalist”.

Varmt välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rätthistoriskt Uppsalabesök i Lund

Den 24-25 september fick de lundensiska rättshistorikerna besök av kollegorna från Uppsala. Under de två dagarna avhandlades gemensamma och aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, och vi hann även med flera studiebesök. Vistelsen inleddes med ett besök på Christiansborgs slott i Köpenhamn.

Foto 2014-09-24 11 40 21

I Köpenhamn besökte vi även Det arnamagnæanske Institut, och fick bland annat möjlighet att  titta på Codex Runicus, en medeltida pergamenthandskrift innehållandes bland annat Skånelagen, präntad med runor efter en förlaga med vanlig latinsk skrift.

Foto 2014-09-24 14 53 56

Codex Runicus äldre del anses ha skrivits i slutet av 1200-talet, den yngre delen senast 1350. I den senare finns två rader med noter av en folkvisa, ”Drömde mig en dröm i natt…”, som används som paussignal i Danmarks Radio.

Foto 2014-09-24 15 00 30

Vi fick dessutom en förhandsvisning av Kjell Å Modéers filmade intervju med Ruth Bader Ginsburg, ett stycke spännande 1900-talshistoria!

Foto 2014-09-25 10 00 04

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svea hovrätt 400 år / Svea Court of Appeal 400 years

Svea Court of Appeal in Stockholm, Sweden, inaugurated February 16, 1614 during the reign of King Gustavus Adolphus II, celebrates this year its fourth centenary with several events throughout the year. The Olin Foundation for Legal History will contribute to this celebration by publishing an anthology with articles regarding the early history of this court, edited by Professor Mia Korpiola, Turku, ”The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives”, Rättshistoriska studier, Vol. 72, 2014.

Part of the celebration is a symposium, Suum Cuique Tribuere. At the first day of this symposium the authors of this anthology will present their research. The second day the book will be followed up by talks given by eminent international legal historians, who will pick up central problems within legal historical research on the jurisdictions of the courts of appeal (appellate courts), the appellate judiciaries and the interesting position of the appellate courts decisions in relation to king/emperor etcetera.

The lectures and discussions are open to the public. Preregistration necessary: martin.sunnqvist/a/jur.lu.se

The programme is here:

Thursday, October 16

9.00 AM
Welcome Session
President Svea Court of Appeal Fredrik Wersäll
Chairman of the Olin Foundation Johan Hirschfeldt

Professor Alain Wijffels, Leiden, Leuven, Lille (CNRS), Louvain la Neuve
Central and Peripheral Courts: Changing Historical Perspectives

10.30 Coffee

11. 00 AM
Svea Court of Appeal in the Early Modern Period:
Historical reinterpretations and new perspectives

Mia Korpiola, LL.D., Docent, Collegium Fellow, Turku Institute for Advanced Studies, Faculty of Law, University of Turku
Introduction: From Judicial Crisis to Judicial Revolution through the Svea Court of Appeal
A Safe Haven in the Shadow of War? : Founding and Raison d’être of the New Court Based on its Early Activity

Heikki Pihlajamäki, LL.D., Professor of Comparative Legal History, Faculty of Law, University of Helsinki
Court of Appeal as Legal Transfer: The Svea and Dorpat Courts Compared

Marianne Vasara-Aaltonen, LL.M. Researcher, Faculty of Law, University of Helsinki
From Well-travelled “Jacks-of-all-trades” to Domestic Lawyers: The Educational and Career Backgrounds of Svea Court of Appeal Judges 1614–1809

12.30 AM Lunch

1.30 – 5.00 PM
Jussi Sallila, LL. Lic., Researcher, Faculty of Law, University of Helsinki
Entangled in Insolvency: Svea Court of Appeals and the Making of Bankruptcy Law in Late Seventeenth-Century Sweden

Anu Lahtinen, Ph.D., Docent, Faculty of Humanities, University of Turku
Prolonged Noble Property Disputes in the Svea Court of Appeals. Some Case Studies from the Early Years

Elsa Trolle-Önnerfors, LL.D., Postdoctoral Researcher, Faculty of Law, Lund University
Suum Cuique Tribuere: Give to Each his own: Court Cases Involving Swedish Nobility in the Svea Court of Appeal 1650 – 1690

3.00 PM Coffee

3.30 PM
Per Nilsén, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law, Lund University
Slandering the King and His Councillors: Svea Court of Appeal and judicial practice 1614–1700

Martin Sunnqvist, LL.D., Faculty of Law, Lund University
Insignia of Independence or Subordination? An Interpretation of the Seals of the Svea Court of Appeal.

Kjell Å Modéer, LL.D., Senior Professor of Legal History, Lund University
Mixed Legal Systems in Early Modern Sweden: Judicial Traditions and Reforms in the Expanding European Great Power

18.30 Reception Olin Foundation, Lilla Nygatan 17.

Friday, October 17

International Judicial Models from Early Modern to Modern Times

09.00 – 10.30 AM
Introduction
Professor Kjell Å Modéer, Lund University

Session one: Judicial Models within German Empire

Professor Peter Oestmann, Universität Münster:
The learned civil procedure at the Imperial Chamber Court and it’s weakness

Professor Wolfgang Sellert, Universität Göttingen:
Neue Erkenntnisse zum Einfluss des Herrschers auf die Höchstgerichtsbarkeit im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation

Professor Anja Amend-Traut, Universität Würzburg:
How litigation may end – Alternative forms of ending proceedings before the Imperial Chamber Court

10.30 AM – 11.00 AM Coffee and Tea

11.00 AM – 1.00 PM
Session two: European and American Models

Professor Jean-Louis Halpérin, École normale supérieure, Paris:
The Parliament of Paris’s heritage in the longue durée

Professor Marie Seong-Hak Kim, St. Cloud University, Minnesota, USA,
The Crown, the Parlement of Paris, and the Tale of Two Judges in Sixteenth-Century France

Professor emeritus Wilfrid Prest, Law School & School of History and Politics, University of Adelaide
The House of Lords as a Court of Appeal in the 17th and 18th centuries

Professor Maeva Marcus, School of Law, George Washington University, Washington D.C. USA:
Hybrid Appellate Courts in the USA in the Early Republic

1.00 – 2.00 PM. Lunch

2.00 – 4.30 PM
Session three: Scandinavia or Baltic Sea? A Northern European Comparison
Professor Marju Luts Sootak, School of Law, Tartu University, Tartu
The Swedish Court and Appeal System in Russian Empire: The Case of Livland in 1710-1889

Professor Heikki Pihlajamäki, Helsinki University, Helsinki, Finland,
Finnish Courts of Appeal from Early-modern to Modern Times

Professor Per Andersen, Faculty of Law, Århus University, Århus, Denmark
Danish Courts of Appeal from Early-Modern to Modern Times

Associate Professor Sören Koch, Faculty of Law, Bergen University, Bergen, Norway,
Norwegian Appellate Courts from 1814 to Modern Times

Docent Eric Bylander, Faculty of Law, Uppsala University, Sweden,
Swedish Appellate Courts from Early Modern to Contemporary Times

4.00 – 4.30 PM Refreshments

4.30 – 5.30 PM Session four: Concluding remarks:
The Deep Structure of Judicial Culture: Appellate and High Courts as Icons for Judicial Autonomy and Historical Arguments from Modern to Late Modern Europe
Panel.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Making Legal History!

Foto 2014-09-18 09 26 02

Med dagens post anlände boken med den uppmanande titeln Making Legal History. En spännande antologi från Cambridge University Press (mer information finns här) om rättshistoriska metodfrågor ur många olika perspektiv och tidsperioder.

Redaktörer för boken är professorerna i rättshistoria Anthony Musson och Chantal Stebbing, båda verksamma vid University of Exeter. En sammanfattning av de i antologin ingående artiklarna finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar