Inbjudan till seminarium i rättshistoria i Stockholm den 12 november

Av2009

Torsdagen den 12 november 2015 håller professor Martin Avenarius (Universität zu Köln) ett seminarium med titeln:

”Hermeneutik der Fremdheit und rechtshistorisches Verstehen. Die römisch-westeuropäische Rechtswissenschaft aus russischer Sicht”

Martin Avenarius är professor i civilrätt, romersk rätt och modern privaträttshistoria. Han är verksam vid Institutet för romersk rätt vid universitetet i Köln. Mer information om professor Avenarius återfinns här.

Tid: 16.00-18.00

Plats: Institutet för Rättshistorisk Forskning, Lilla Nygatan 19, 2 tr. (T-bana Gamla Stan). Anmälan till seminariet krävs inte, men kan göras till adam.croon@juridicum.su.se

Språk: Inledning på tyska med efterföljande diskussion på tyska och engelska

Välkommen!

Claes Peterson

Professor i rättshistoria

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fri tillgång till sökregister för Kungl. Maj:ts kansli på Riksarkivet

marieberg-entre-big~__H

Arkiven efter Kungl. Maj:ts kansli – regeringskansliets benämning fram till 1974 – är av stor betydelse för all slags historisk forskning, inte minst lokalhistoria och personhistoria. De handlingar som registren gäller, det vill säga skrivelser till Kungl. Maj:t och departementens konseljakter, är inte digitaliserade. De förvaras i Riksarkivet Marieberg.

Under den tid som byggnaden i Marieberg renoveras är de inte tillgängliga där, men de kan beställas till Krigsarkivets forskarsal.

För att öka och underlätta användningen av dessa arkiv görs nu två viktiga sökregister fritt tillgängliga via Riksarkivets söktjänst:

http://sok.riksarkivet.se/personregister-skrivelser-kungl-m…

http://sok.riksarkivet.se/konseljarenden

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reinventing the Foundations of European Legal Culture 1934-1964

foundlaw_header1

Program för konferensen “Using the past: Romanists, totalitarianism and its legacy”, som i dagarna hålls i Rom. Mer information finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

CALL FOR PAPERS: Learning Law by Doing: Exploring Legal Literacy in Premodern Societies (Turku, 14-15 January 2016)

Turun yliopiston logo

In many European regions, there was a gap between learned law and the largely illiterate laity. Especially where the legal language was another than the vernacular, such as Latin or Law French, this effectively helped to monopolize law and legal knowledge to learned lawyers. Yet, in the shades of what are generally called legal professionals, there were many other people who had some legal literacy, i.e., knowledge of the law and legal skills. Indeed, one may regard legal know-how as a sliding scale between what could be called true professionalism and complete ignorance. While trained legal professionals have been much researched, the legal knowledge and skills of laymen have largely been unexplored in legal history.

In this largely unresearched grey area, one finds people who had pursued some law studies, but never taken a degree or finished the required curriculum. There were also people doing some legal work or part-time advocacy such as scribes, scriveners, clerks, bailiffs and officials. Jury-members, lay magistrates and priests were legal literates in their communities and could also act as legal intermediaries between the people and the authorities. In eighteenth-century Japan even inn-keepers started to offer legal services to the people.

Legal literates had often acquired some knowledge of the contents of the law or legal skills by doing law-related work or being exposed to the practice of law in their lives. This way more marginal groups such as peasants, women and children could acquire a modicum of legal literacy. However, little research has been done on legal literacy in the premodern world, partly because of a scarcity of sources and the marginality of many common people.

This conference explores many facets of legal literacy in the pre-modern world: Europe and European colonies, but also other non-European legal cultures. Believing that cross-fertilization of different academic disciplines (law, social history, literacy studies etc.) will help research the elusive phenomenon, we invite papers on various aspects of the phenomenon, e.g.:

·         groups or individuals who had acquired some legal literacy

·         what legal skills and knowledge were acquired and how this was manifested

·         mechanisms of acquiring legal literacy

·         the uses of legal literacy

·         what legal literacy signified for individuals personally and as members of their community

·         conflicts and/or cooperation between self-made legal literates and members of the legal profession

·         sources for exploring legal literacy

Proposal Submissions and Further Information:

For more information about the conference or to submit a proposal (about 200 words), please contact Professor Mia Korpiola (mia.korpiola[at]utu.fi, Faculty of Law, University of Turku). The deadline for submitting paper proposals is 23 November 2015.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Komparativ-rättshistorisk konferens i Gdansk 2016

Den fjärde konferensen för European Society for Comparative Legal History äger rum 28 juni – 1 juli 2016 i Gdansk.

Temat är Culture, Identity and Legal Instrumentalism”. Förslag till anföranden ska ha kommit in till arrangörerna senast den 15 november 2015. 

Mer information finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Databas över Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Axel_Oxenstierna_painted_by_Jacob_Heinrich_Elbfas_1626

Arkivet efter Axel Oxenstierna, svensk rikskansler från 1612 till 1654, är Sveriges viktigaste sammanhållna källmaterial från tidig stormaktstid, och är ett forskningsmaterial av central betydelse för svensk och europeisk historia. Efter rikskanslerns död har arkivet mesta tiden förvarats på hans slott Tidö, innan det i två omgångar (1848 och 1967) förvärvades av staten och överfördes till Riksarkivet. Trots diverse förluster och avsöndringar omfattar arkivet alltjämt ca 500 arkivvolymer.

Utgivningen av Axel Oxenstiernas skrifter och brev har i varierande omfattning pågått ända sedan sent 1800-talet. Under 1999-2005 pågick det så kallade Oxenstiernaprojektet, som nu finns sökbart i en datasbas som innehåller drygt 6.000 poster, varav drygt 3.900 utgörs av brev från Axel Oxenstierna från tiden 1636–1654.

Databasen nås här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riksarkivets årsbok 2015

Riksarkivets årsbok 2015 har rättshistorisk koppling. Temat är brott och straff i arkiven.

http://webbutik.riksarkivet.se/se/kategorier/historia/arkivvetenskap/brott-och-straff-i-arkiven-2015.html

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar