Komparativ-rättshistorisk konferens i Gdansk 2016

Den fjärde konferensen för European Society for Comparative Legal History äger rum 28 juni – 1 juli 2016 i Gdansk.

Temat är Culture, Identity and Legal Instrumentalism”. Förslag till anföranden ska ha kommit in till arrangörerna senast den 15 november 2015. 

Mer information finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Databas över Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Axel_Oxenstierna_painted_by_Jacob_Heinrich_Elbfas_1626

Arkivet efter Axel Oxenstierna, svensk rikskansler från 1612 till 1654, är Sveriges viktigaste sammanhållna källmaterial från tidig stormaktstid, och är ett forskningsmaterial av central betydelse för svensk och europeisk historia. Efter rikskanslerns död har arkivet mesta tiden förvarats på hans slott Tidö, innan det i två omgångar (1848 och 1967) förvärvades av staten och överfördes till Riksarkivet. Trots diverse förluster och avsöndringar omfattar arkivet alltjämt ca 500 arkivvolymer.

Utgivningen av Axel Oxenstiernas skrifter och brev har i varierande omfattning pågått ända sedan sent 1800-talet. Under 1999-2005 pågick det så kallade Oxenstiernaprojektet, som nu finns sökbart i en datasbas som innehåller drygt 6.000 poster, varav drygt 3.900 utgörs av brev från Axel Oxenstierna från tiden 1636–1654.

Databasen nås här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riksarkivets årsbok 2015

Riksarkivets årsbok 2015 har rättshistorisk koppling. Temat är brott och straff i arkiven.

http://webbutik.riksarkivet.se/se/kategorier/historia/arkivvetenskap/brott-och-straff-i-arkiven-2015.html

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitaliserade kartor från 1600-talet är nu tillgängliga på nätet

I det senaste numret av Populär Historia (nr 9/2015) meddelas att Riksarkivets projekt med att digitalisera kartor från 1600-talet nu är färdigt.

Sedan en tid är de världsunika äldre geometriska svenska kartorna från 1630–55 tillgängliga på nätet. Sammanlagt handlar det om drygt tolvtusen kartor vilka under en tioårsperiod registrerats, skannats och gjorts sökbara in i minsta detalj.

De tidigare så svåråtkomliga kartorna är nu ett lättillgängligt källmaterial för alla som intresserar sig för 1600-talet. Databasen Georg nås via www.riksarkivet.se/geometriska där fyra olika sökmöjligheter erbjuds:
1. register topografi (landskap och socknar)
2. fritext, till exempel  norr* (allt som börjar med norr)
3. sökning efter kartor i ett område och 4. ortnamn.

Tingstad Lösings härad Östergötland

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Samband mellan skadeståndsrätt och straffrätt

Comparing Tort and Crime

I Sverige handläggs skadeståndsanspråk som grundar sig på brott i de allra flesta fall i brottmålet. Frågor som hör samman behandlas vid samma tillfälle, och förfarandet blir enkelt och billigt. Att det blivit på detta sätt beror till stor del på historiska tillfälligheter, och det ser inte likadant ut i flera andra europeiska rättsordningar. Om detta, och andra frågor, handlar boken Matthew Dyson (red.), Comparing Tort and Crime. Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Martin Sunnqvist, Lund, och Sandra Friberg, Uppsala, har skrivit kapitlet Crime and Tort in Sweden: Theoretical Distinction, Practical Connection. Mer information hos förlaget här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sveriges medeltida handskrifter samlas

Kungl. biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek kommer att, tillsammans med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet, katalogisera och digitalisera de bägge bibliotekens sammanlagt 234 medeltida handskrifter skrivna på fornsvenska. Det utgör 70 procent av det bevarade beståndet och är en unik och omistlig källa till medeltidens svenska skriftspråk och samhällsförhållanden. Varje handskrift ska beskrivas, digitaliseras och göras tillgänglig på internet. Mer information finns här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Konferens om Innocentius III

Vid universitetet i Murcia i Spanien planeras en konferens den 9-12 december 2015 om påven Innocentius III och hans tid. 1200-talets rättsutveckling inom den kanoniska och världsliga rätten kommer att stå i fokus. Call for papers finns här: CallForPapers_eng.

Arrangörerna har meddelat att bl.a. följande talare kommer att medverka: Kenneth Pennington (Catholic University of America), Dafydd Bened Walteres (University of Edingburgh), Robert E. Somerville (Columbia University), Antonio Pérez Martín (University of Murcia), Prof. Massimo Miglietta (Università degli Studi di Trento), Prof.ssa Francesca Galgano (Università degli Studi di Napoli Federico II). I inledningen av konferensen kommer kardinal Péter Erdő, ärkebiskop av Esztergom-Budapest och primas av Ungern att medverka.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar