New book: ”The Art of Law in Shakespeare”

9781509905478.jpg

 

Through an examination of five plays by Shakespeare, Paul Raffield analyses the contiguous development of common law and poetic drama during the first decade of Jacobean rule. The broad premise of The Art of Law in Shakespeare is that the ‘artificial reason’ of law was a complex art form that shared the same rhetorical strategy as the plays of Shakespeare. Common law and Shakespearean drama of this period employed various aesthetic devices to capture the imagination and the emotional attachment of their respective audiences. Common law of the Jacobean era, as spoken in the law courts, learnt at the Inns of Court and recorded in the law reports, used imagery that would have been familiar to audiences of Shakespeare’s plays. In its juridical form, English law was intrinsically dramatic, its adversarial mode of expression being founded on an agonistic model. Conversely, Shakespeare borrowed from the common law some of its most critical themes: justice, legitimacy, sovereignty, community, fairness, and (above all else) humanity. Each chapter investigates a particular aspect of the common law, seen through the lens of a specific play by Shakespeare. Topics include the unprecedented significance of rhetorical skills to the practice and learning of common law (Love’s Labour’s Lost); the early modern treason trial as exemplar of the theatre of law (Macbeth); the art of law as the legitimate distillation of the law of nature (The Winter’s Tale); the efforts of common lawyers to create an image of nationhood from both classical and Judeo-Christian mythography (Cymbeline); and the theatrical device of the island as microcosm of the Jacobean state and the project of imperial expansion (The Tempest).

See more at Hart Publishing!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny publikation i Rättshistoriskt Bibliotek

Förteckningen över böcker i Rättshistoriskt Bibliotek på Olinska stiftelsens hemsida har uppdaterats med den senaste publikationen, nr 72:

Lagfäst kungamakt under högmedeltiden

Lagfäst kungamakt under högmedeltiden

FREDRIK CHARPENTIER LJUNGQVIST, Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden – En komparativ internnordisk studie. Stockholm 2016. 640 s. Inb.

Denna bok behandlar lagregleringen av den expanderande kungamakten i det högmedeltida Danmark, Norge och Sverige ur ett komparativt perspektiv. Utifrån bevarat lagmaterial undersöks utvecklingen av kungamaktens rättsliga och militära befogenheter och funktioner i relation till tingsmenigheternas och kyrkans förändrade maktställning. Dessa statsrättsliga frågeställningar, som ägnats förhållandevis litet intresse under senare år, blir belysta utifrån den numera omfattande internationella forskningen om den medeltida statsbildningsprocessen i Europa. Såväl danskt, norskt som svenskt lagmaterial ger uttryck för en påtaglig ökning av samhälleliga funktioner underställda en allt starkare kungamakt. Likväl framträder samtidigt betydande internordiska skillnader avseende såväl omfattningen av, som formerna för, den kungliga maktutövningen. Den lagreglerade kungamakten var, i de flesta avseenden, starkast och tidigast utvecklad i Norge och svagast och senast utvecklad i Sverige. Studien visar att den allt mer centraliserade och institutionaliserade kungliga maktutövningen, som präglades av en ökad ensamrätt till bruket av legitimt våld, kan betraktas som uttryck för en pågående statsbildningsprocess. Lagregleringen av rättslig makt framstår som avsevärt viktigare för denna utveckling än regleringen av militär eller fiskal makt. Ett annat viktigt resultat är att kunglig exekutiv makt först uppträdde efter etableringen av dömande, och i många avseenden även lagstiftande, kunglig makt.

Boken kan köpas här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny doktorand i rättshistoria i Stockholm

Marie Jarnesand har börjat som doktorand i rättshistoria i Stockholm. Hon beskriver sitt forskningsprojekt så här:

Marie Jarnesand

Marie Jarnesand

”I fokus för mitt avhandlingsprojekt står frågan om Högsta domstolens roll i rättsbildningen. Projektets syfte är att, med utgångspunkt i den gällande rättens metodproblem, undersöka utvecklingen av domstolens rättsbildande funktion. Planen är att arbetet ska föras efter tre huvudlinjer: de historiska och metodologiska förutsättningarna för Högsta domstolens rättsbildande verksamhet, domstolens syn på sin egen rättsbildning och slutligen domstolens rättsbildning ur ett metodologiskt perspektiv. Med utgångspunkt i rättskälleläran och den bundna lagtolkningsläran ska undersökas hur Högsta domstolen metodologiskt har tagit sig an sin rättsbildande uppgift från sin tillkomst till nutid.”

Vi hälsar Marie välkommen till rättshistorieämnet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny bok: ”Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630–1710) A Case of Legal Pluralism in Early Modern Europé”

97284

In Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630-1710), Heikki Pihlajamäki offers an exciting account of the law and judiciary in seventeenth-century Livonia. Immediately after Sweden conquered the province in the 1620s, a reorganization of the Livonian judiciary began. Its legal order became largely modelled after Swedish law, which differed in important ways from its Livonian counterpart. While Livonian legal tradition was firmly anchored in the European ius commune, the conquerors’ law was, by nature, not founded in legal learning. The volume convincingly demonstrates how the differences in legal cultures decisively affected the way Livonian judicial and procedural systems were shaped. Based on archival sources, the study presents an important contribution to the comparative legal history of the early modern period.

http://www.brill.com/products/book/conquest-and-law-swedish-livonia-ca-1630-1710

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny doktorand i rättshistoria i Lund

Julia Björverud

Julia Björverud

 

Hösten 2016 började Julia Björverud som doktorand i rättshistoria i Lund. Hon beskriver sitt forskningsprojekt så här:

Mitt forskningsprojekt fokuserar på den svenska offentlighetsprincipen. Projektet syftar inledningsvis till att utreda rättsutvecklingen rörande offentlighetsprincipen, från dess tillkomst 1766 till modern tid. Vidare avser projektet att utreda offentlighetsprincipens betydelse i en nordisk kontext, med fokus på en analys av en nordisk rättskultur på området med ursprung i den svenska offentlighetsprincipen.”

Vi hälsar Julia välkommen till rättshistorieämnet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brittisk rättshistorisk konferens 5-8 juli 2017

Av arrangörerna har vi fått följande meddelande:

Dear Friends of the British Legal History Conference,

Booking for the 2017 British Legal History Conference is now open. The theme of the conference is ‘Networks and Connections’.

The conference is to be held at UCL from the 5-8 July. Full details of the conference and the draft programme can be found at the conference webpage: http://www.laws.ucl.ac.uk/event/british-legal-history-conference/. The conference dinner will be held in the Jeremy Bentham Room at UCL on Friday 7 July.

There is a booking link at the bottom of the conference webpage. Please note that places at the conference dinner are limited and available on a first come, first served basis, so early booking is advised.

When booking, please ignore the ‘Selden Society Lecture/Reception’ option. This year the BLHC will incorporate the annual Selden Society lecture as the first plenary lecture of the conference. This lecture and the following reception are covered within the standard conference registration fee and there is no need to register for the Selden Society Lecture/Reception separately if you register for the conference.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lunchseminarier i Oslo

I Oslo håller rättshistorikerna regelbundna lunchseminarier. Programmet för våren 2017 finns här.

Några återkommande teman är Offentlighet och yttrandefrihet i Norden samt Brexits rättshistorier.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar