Ny doktorand i rättshistoria i Lund

Julia Björverud

Julia Björverud

 

Hösten 2016 började Julia Björverud som doktorand i rättshistoria i Lund. Hon beskriver sitt forskningsprojekt så här:

Mitt forskningsprojekt fokuserar på den svenska offentlighetsprincipen. Projektet syftar inledningsvis till att utreda rättsutvecklingen rörande offentlighetsprincipen, från dess tillkomst 1766 till modern tid. Vidare avser projektet att utreda offentlighetsprincipens betydelse i en nordisk kontext, med fokus på en analys av en nordisk rättskultur på området med ursprung i den svenska offentlighetsprincipen.”

Vi hälsar Julia välkommen till rättshistorieämnet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brittisk rättshistorisk konferens 5-8 juli 2017

Av arrangörerna har vi fått följande meddelande:

Dear Friends of the British Legal History Conference,

Booking for the 2017 British Legal History Conference is now open. The theme of the conference is ‘Networks and Connections’.

The conference is to be held at UCL from the 5-8 July. Full details of the conference and the draft programme can be found at the conference webpage: http://www.laws.ucl.ac.uk/event/british-legal-history-conference/. The conference dinner will be held in the Jeremy Bentham Room at UCL on Friday 7 July.

There is a booking link at the bottom of the conference webpage. Please note that places at the conference dinner are limited and available on a first come, first served basis, so early booking is advised.

When booking, please ignore the ‘Selden Society Lecture/Reception’ option. This year the BLHC will incorporate the annual Selden Society lecture as the first plenary lecture of the conference. This lecture and the following reception are covered within the standard conference registration fee and there is no need to register for the Selden Society Lecture/Reception separately if you register for the conference.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lunchseminarier i Oslo

I Oslo håller rättshistorikerna regelbundna lunchseminarier. Programmet för våren 2017 finns här.

Några återkommande teman är Offentlighet och yttrandefrihet i Norden samt Brexits rättshistorier.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svensk Juristidning 100 år

100edit_1

År 2016 fyllde Svensk Juristtidning 100 år, något som uppmärksammades i tidskriftens sista häfte för jubileumsåret. Bland annat bidrog rådmannen, jur.dr Martin Sunnqvist och seniorprofessor Kjell Å Modéer med två artiklar som går att läsa här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rättshistorisk hedersdoktor i Lund

Juridiska fakulteten i Lund har utsett professorn i rättshistoria Dag Michalsen vid Oslo universitet till fakultetens hedersdoktor 2017.

Hela motiveringen till utnämnelsen finns här.

Stort grattis, Dag!

dagmi.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äktenskapsskillnad förr

Enligt 13 kap. giftermålsbalken i 1734 års lag krävdes för äktenskapsskillnad att ena maken ”gjort hor” eller att ena maken förlupit den andra och rest utomlands i syfte att inte längre bo med den andra maken. Den sistnämnda bestämmelsen kunde tolkas som att det räckte med en kortare utlandsresa, en s.k. Köpenhamnsresa.

År 1915 ersattes bestämmelserna i 1734 års lag av en ny lag om äktenskaps ingående och upplösning. Makar som på grund av ”djup och varaktig söndring” inte kunde fortsätta sammanlevnaden fick då möjlighet att skilja sig. Rätt till skilsmässa fanns också om den andra maken åsidosatte sina plikter mot makan och barnen.

Mer om detta kan man höra i radioprogrammet Släktband, där Elsa Trolle Önnerfors står för de rättshistoriska inslagen. Länk finns här.

Elsa Trolle Önnerfors

Elsa Trolle Önnerfors

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påminnelse: Det tredje nordiske retshistorikermøde

Av arrangörerna har vi fått följande påminnelse. Obs. sista anmälningsdag 31 januari 2017.

Kære kolleger,

Vi minder om retshistorikermødet i København den 24.-26. april 2017 og beder om, at de, der måtte ønske at deltage og som endnu ikke har tilmeldt sig, gør det snarest og inden 31. januar 2017 via nedenstående link med angivelse af titel på evt. foredrag/indlæg.

Mødet afholdes i Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs lokaler, H.C. Andersens Boulevard 35, i dagene 24.-26. april 2017.

Programmet vil bestå af et antal key note-taler samt forskningspræsentationer fra deltagerne. Temavalget er frit, og arrangørerne vil sammensætte sessioner efter emnernes karakter. Vi håber at kunne undgå parallelsessioner og foreslår oplæg ca. 20 min. med efterfølgende diskussion.

Som vanligt sørger deltagerne selv for hotel og rejse. Vi vil indbyde til lunch og middag. Der er mulighed for at bestille værelse på Hotel Astoria til en fordelagtig pris, læs mere om dette i tilmeldingsformularen.

Registrering og temavalg angives på dette link: http://www.tilmeld.dk/tredje-nordiske-retshistorikermoede

Henvendelser af praktisk karakter kan ske til Maria Lotz, maria.lotz@jur.ku.dk

Vi ser frem til din deltagelse.

Med venlig hilsen

Ditlev Tamm og Helle Vogt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar