Forskare inom ämnet rättshistoria

Nedan följer en förteckning över de forskare som är aktiva inom ämnet rättshistoria vid universiteten i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Sverige

Lunds universitet

Stockholms universitet

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Finland

Helsingfors universitet

Åbo universitet

Danmark

Köpenhamns universitet

Syddansk universitet, Odense

Norge

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

 

 

Annonser